อะไรที่ไหน

“เตร่ ตรอก ลัดรั้วบ้าน ฟื้นตำนานป้อมปราบฯ – พระนคร ครั้งที่2”
เสวนา “ไล่รื้อชุมชน” ความขัดแย้งระหว่างกรรมสิทธิ์โดยกฎหมายและสิทธิชุมชนฯ
Workshop “ของเล่นธรรมชาติ ทำเอง”
มหกรรมวิชาการ สกว.
สัมมนาวิชาการ “โครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์”
ประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น “น้ำ: ใครจะช่วยเราถ้าเราไม่ช่วยกัน”
ปตท. สนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
เสวนา "เศรษฐกิจสีเขียว" - ทำความเข้าใจ ไปให้ไกลกว่ากระแส
ประกวดแบบบ้าน "บ้านอยู่สบาย อยู่กับภัยน้ำท่วม"
เดินด้วยกัน ฟังด้วยใจ : รับฟังเสียงผู้คนและธรรมชาติ จากลาดยาวถึงป่าแม่วงก์
 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม