ความอัตคัตพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

เรื่อง/ภาพ เสมอชน ธนพัธ

หากการมีพื้นที่สีเขียว ส่วนหนึ่งหมายถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลองมาดูกันว่าคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ เป็นอย่างไร

ข้อมูล ณ ปี 2553 จากเว็บไซต์สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ระบุว่า กทม. มีประชากรตามทะเบียน 5,702,595 คน มีพื้นที่สีเขียว 23,378,480.64 ตารางเมตร

เมื่อเทียบแล้ว อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร กทม. เท่ากับ 4.09 ตารางเมตร/คน

ตัวเลข “4.09” มากหรือน้อย...

องค์การอนามัยโลก (WHO) เสนอเกณฑ์ด้านพื้นที่สีเขียวว่า อย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่า 9 ตารางเมตร/คน

นั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตคน กทม. ตกเกณฑ์องค์การอนามัยโลกมากกว่าเท่าตัว

อย่างไรก็ตาม แต่ละพื้นที่ของ กทม. มีพื้นที่สีเขียวมากน้อยแตกต่างกัน แต่หากพิจารณาเขตที่มีพื้นที่สีเขียวเกินเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก พบว่ามีเพียง 5 เขต จากทั้งสิ้น 50 เขต ได้แก่ เขตประเวศ เขตหลักสี่ เขตปทุมวัน เขตทวีวัฒนา และเขตจตุจักร

เหตุที่ทั้งห้าเขตมีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างมาก เนื่องจากมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในย่าน เช่น สวนลุมพินี สวนหลวง ร9 สวนวชิรเบญจทัศ เป็นต้น แตกต่างจากเขตที่เหลือส่วนใหญ่ที่พื้นที่สีเขียวมักเป็นเกาะกลางถนน แนวต้นไม้ข้างทาง และหย่อมสวนในหมู่บ้านหรือชุมชน โดยที่มีสวนสาธารณะขนาดไม่ใหญ่อยู่ไม่มาก หรือไม่มีเลย

ในขณะที่หากไล่อันดับจากท้ายตาราง ปรากฏว่า 5 เขตที่มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรน้อยที่สุด ได้แก่ เขตบางรัก เขตวัฒนา เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ และเขตวังทองหลาง โดยพบว่า...

เขตบางรัก มีพื้นที่สีเขียวเพียง 8 ไร่ 2 งาน 57.86 ตารางวา คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร 0.29 ตารางเมตร/คน หรือห่างเกณฑ์ขั้นต่ำขององค์การอนามัยโลก 31 เท่า มิหนำซ้ำพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดของเขตนี้คือเกาะกลางถนนสีลม เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา!!

เขตวัฒนา มีพื้นที่สีเขียว 33 ไร่ 1 งาน 26.75 ตารางวา คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร 0.65 ตารางเมตร/คน หรือห่างเกณฑ์ขั้นต่ำขององค์การอนามัยโลก 13.8 เท่า โดยพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดของเขตนี้คือแนวไม้ยืนต้นถนนสายหลักและสายรอง เนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา

เขตจอมทอง มีพื้นที่สีเขียว 68 ไร่ 3 งาน 97.50 ตารางวา คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร 0.68 ตารางเมตร/คน หรือห่างเกณฑ์ขั้นต่ำขององค์การอนามัยโลก 13.2 เท่า โดยพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดของเขตนี้คือสวนสุวรรณานนท์ เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา

เขตบางกอกใหญ่ มีพื้นที่สีเขียว 32 ไร่ 1 งาน 75.32 ตารางวา คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร 0.69 ตารางเมตร/คน หรือห่างเกณฑ์ขั้นต่ำขององค์การอนามัยโลก 13.0 เท่า โดยพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดของเขตนี้คือสวนบริเวณวัดสังข์กระจาย เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา

เขตวังทองหลาง มีพื้นที่สีเขียว 61 ไร่ 1 งาน 81.07 ตารางวา คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร 0.85 ตารางเมตร/คน หรือห่างเกณฑ์ขั้นต่ำขององค์การอนามัยโลก 10.5 เท่า โดยพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดของเขตนี้คือสวนลุมพินีคอนโดทาวน์ ซอยรามคำแหง 43/1 เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน

ดูรายละเอียดของพื้นที่สีเขียวแต่ละพื้นที่ของ กทม. ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร

Share this

 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม