คู่มือและสื่อกิจกรรมสิ่งแวดล้อม

เพื่อช่วยครูและนักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา มูลนิธิโลกสีเขียวจึงผลิตคู่มือและสื่อกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือเสริมการเรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนได้สืบค้นหาความรู้และความเข้าใจจากการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง สื่อหลายชิ้นเกิดขึ้นจากการระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เข้าร่วมพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบ อีกทั้งได้มีการทดสอบประสิทธิภาพกับกลุ่มเป้าหมายก่อนน ามาผลิตด้วย
 

หนังสือ นักสืบสายลม

หนังสือ นักสืบสายลม
ราคา: 
175 บาท

คู่มือตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยไลเคน ใครๆก็เป็นนักสืบสายลมได้ ง่ายนิดเดียว

คู่มือนักสืบชายหาด

คู่มือการดำเนินกิจกรรมและคู่มือสัตว์และพืชชายหาด เป็นอีกหนึ่งผลสำเร็จของทีมนักสืบชายหาดที่ใช้เวลานานแรมปีในการลงพื้นที่สำรวจและวิจัยสัตว์และพืชตามแนวหากทราย หาดหินและหาดเลน ซึ่งคู่มือชุดนี้จะช่วยให้ผู้ที่รักการท่องเที่ยวทะเลและสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมได้เรียนรู้หลักการดูแลและเฝ้าระวังสัตว์และพืชชายหาดอย่างถูกต้อง โดยมีคู่มือดำเนินกิจกรรมเป็นตัวช่วย ผู้สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งยังช่วยให้เข้าถึงสภาพถิ่นที่อยู่อาศัย ลักษณะ และรูปร่างโดยทั่วไปของสัตว์และพืชทะเลได้จากคู่มือสัตว์และพืชชายหาด

 

             ราคา 220 บาท

 

              ราคา 180 บาท

 

 

           ราคา 450 บาท

 

ลายแทงหาชื่อสัตว์และพืชชายหาด

ราคา: 
50 บาท

ลายแทงหาชื่อสัตว์และพืชชายหาดในแนวน้ำขึ้นลง  พิมพ์สี่สีสวยสดใส พกพาสะดวกและกันน้ำได้เป็นอย่างดี

ห้องเรียนนักสืบสายน้ำ

ห้องเรียนนักสืบสายน้ำ
ราคา: 
120 บาท

คู่มือนักสืบสายน้ำน้อย

 

ราคาชุดละ 195 บาท
- คู่มือครูและผู้นำกิจกรรม 
เป็นสื่อสำหรับครูโดยเน้นการให้เนื้อหาและพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจกรรมของครูในคู่มือเล่มเล็กนี้
- ไฟจราจรน้ำ: คู่มือดูสัตว์เล็กน้ำจืด
เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ คู่มือดูสัตว์เล็กน้ำจืดจึงเป็นแผ่นพับสำหรับจำแนกสัตว์เล็กน้ำจืดและตรวจคุณภาพน้ำอย่างง่ายที่สุด
- วงล้อชีวิตสัตว์เล็กน้ำจืด 
เพื่อให้เด็กใช้ประกอบการศึกษาวงจรชีวิตและอาหารของสัตว์เล็กน้ำจืด วงล้อแห่งชีวิตนี้จะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานมากขึ้นในการทำกิจกรรมอย่างง่ายๆ

คู่มือนักสืบสายน้ำ

1 ชุด มี 4 เล่ม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยคู่มือสายน้ำ สำหรับใช้สำรวจและดูแลสายน้ำ, คู่มือผู้นำนักสืบสาบน้ำและคู่มือหาชื่อสัตว์อีก 3 เล่ม เพื่อช่วยจำแนกพันธุ์สัตว์ที่จะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพลำน้ำ จำหน่ายพร้อมแผ่นวัดความขุ่นใสของน้ำ และแว่นส่องสัตว์น้ำจืดกำลังขยาย 10 เท่า

  
ภาษาไทย ชุดละ 350 บาท  *ขออภัยสินค้าหมด*
ภาษาอังกฤษ ชุดละ 450 บาท

 

 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม